REGULAMIN SKLEPU

1 – INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sklep internetowy będący częścią strony coteraz.com prowadzi firma CO TERAZ Anna Liszewska prowadząca działalność pod adresem al.Komisji Edukacji Narodowej 36 lok 112B 0 2-797 Warszawa, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nadzorowanej przez Ministra Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 1132697205, REGON: 145814629, zwana dalej „sprzedawcą”.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż usług za pośrednictwem sieci Internet zgodnie z klasyfikacją PKD 47.91.Z
 3. Wpłaty przelewem odbywają się na konto firmowe o numerze 13 1140 2004 0000 3602 8053 2565 w banku MBANK S.A.
 4. Kontakt możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt@coteraz.com lub telefonicznie pod numerem  6 9 5   9 3 6   6 0 7.

2 – KORZYSTANIE ZE SKLEPU I WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Dokonywać zakupów w sklepie mogą zarejestrowani użytkownicy.
 2. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie umieszczonego na stronie sklepu kwestionariusza i zaakceptowanie regulaminu sklepu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez firmę prowadzącą sklep danych osobowych podanych w kwestionariuszu.
 3. Prawidłowe funkcjonowanie sklepu, a co za tym idzie bezproblemowe zawarcie umowy zakupu na odległość i dokonanie transakcji zakupu-sprzedaży jest uzależnione od posiadanej przez kupującego konfiguracji sprzętowej, dostępu do Internetu i posiadania adresu poczty elektronicznej.
 4. Zalecana konfiguracja sprzętowa: Komputer osobisty, bądź laptop wyposażony w procesor o taktowaniu minimalnym 1GHZ, posiadający minimum 1GB pamięci operacyjnej, dysk twardy z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows w wersji XP lub nowszym, aktualną (ostatnia dostępna wersja) na dzień dokonywania zakupu w sklepie przeglądarką internetową Chrome, Opera, bądź Firefox z włączoną obsługą JavaScript i cookies.
 5. By dokonać rejestracji, zakupu usługi i być informowanym na bieżąco o statusie swojego zamówienia kupujący powinien posiadać własny adres poczty elektronicznej.
 6. Koszty związane z nabyciem sprzętu i oprogramowania, założenia i utrzymania adresu poczty elektronicznej oraz podłączenia do sieci Internet leżą wyłącznie po stronie kupującego.
 7. Firma CO TERAZ Anna Liszewska i sklep przez nią prowadzony nie odpowiadają za brak prawidłowej konfiguracji poczty elektronicznej kupującego. Nieprawidłowa konfiguracja poczty elektronicznej może skutkować niedostarczaniem powiadomień mailowych (bądź rozpoznaniem ich jako spam) na temat złożonych zamówień, oczekujących płatności, realizacji usługi itd.

3 – CENY I TOWAR HANDLOWY

 1. Ceny, towary i usługi przedstawione w sklepie stanowią ofertę handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen i wycofania towarów oraz usług z oferty bez wcześniejszego powiadamiania kupującego.
 3. Ceny produktów oferowanych w sklepie są cenami brutto przedstawionymi w złotówkach (PLN).

4 – SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Złożenie zamówienia w sklepie coteraz.com jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, pomiędzy kupującym a sprzedawcą.
 2. Zamówienia można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu.
 3. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie umieszczonego na stronie kwestionariusza i zaakceptowanie regulaminu sklepu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez firmę prowadząca sklep danych osobowych podanych w kwestionariuszu.
 4. Kupujący poprzez złożenie zamówienia z opcją „Zapłata przelewem” zobowiązuje się do zapłaty kosztów jego realizacji w terminie 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia i nie później niż na 24 godziny przed zaplanowanym terminem wykonania kupowanej usługi poprzez dokonanie przelewu na konto sprzedawcy podane w punkcie 1.3.
 5. Zamówienie nie opłacone w tym terminie zostaje anulowane a umowa zakupu-sprzedaży rozwiązana.
 6. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

5 – PŁATNOŚCI

 1. Dostępne formy płatności:
  1. Tradycyjny przelew bankowy
  2. Płatność BLIK
  3. Płatność szybkim przelewem PayNow
  4. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A.
 3. Wszystkie usługi dostarczane są w formie online. Kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu ich dostawy.

6 – ZWROTY I REKLAMACJE

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zakupu-sprzedaży towaru bądź usługi bez podania przyczyny w przeciągu 14 dni od jego otrzymania składając pisemne oświadczenie zgodnie z rozdziałem 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827 ze zm.). Wzór właściwego oświadczenia można pobrać tutaj: http://www.uokik.gov.pl/download.php?id=1216.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostaje złożone drogą elektroniczną poprzez przesłanie go na adres email: kontakt@coteraz.com.
 3. Kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy w chwili wykonania zakupionej usługi nawet jeśli od zakupu minęło mniej niż 14 dni. W przypadku usługi warsztatu/szkolenia/webinaru/coachingu za moment wykonania usługi uznaje się dzień, w którym odbywa się dana aktywność.
 4. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedawca w ciągu 14 dni dokonuje zwrotu kosztów zakupu przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył kupujący, chyba że kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Kupujący może dokonać reklamacji zakupionych towarów i usług poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na adres mailowy sprzedawcy.
 6. Każda reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie w terminie 14 dni od daty na oświadczeniu reklamacyjnym.
 7. W przypadku sporu, istnieje możliwość rozwiązania go drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution) – http://ec.europa.eu/consumers/odr/

7 – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wszelkie dane osobowe przekazywane przez kupującego sprzedawcy podlegają ochronie na zasadach określonych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1).
 2. Dane są przetwarzane przez sprzedawcę w sposób określony w odrębny dokumencie “polityka prywatności’ znajdującym się https://coteraz.com/polityka-prywatnosci/

8 – ZASADY KORZYSTANIA Z ZAKUPIONYCH USŁUG

 1. Z usługi coachingu/szkolenia/warsztatu/webinaru mogą korzystać wyłącznie kupujący, którzy ukończyli 18 lat, chyba, że opis usługi stanowi inaczej.
 2. Podczas spotkań indywidualnych i grupowych (coaching/szkolenie/warsztat/webinar) obowiązuje całkowity zakaz nagrywania dźwięku i obrazu.
 3. Podczas spotkań indywidualnych i grupowych (coaching/szkolenie/warsztat/webinar) obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, zakaz udziału pod wpływem alkoholu lub/i narkotyków, zakaz zachowań przemocowych oraz fizycznie lub słownie agresywnych.
 4. Złamanie zasad korzystania z zakupionych usług uprawnia sprzedawcę do odmówienia kontynuacji wykonywania usługi na rzecz kupującego, co może skutkować wyproszeniem kupującego ze spotkania lub warsztatu grupowego.
 5. W przypadku złamania zasad korzystania z usług, kupujący traci prawo do zwrotu i reklamacji.

9 – PODSUMOWANIE

 1. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie znajduje Kodeks Prawa Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Mastercard and Visa